Eozinofilik gastrit belirtileri olanlara endoskopi yapılır, mide ve deudenumdan biyopsiler alınır. Mideden alınan biyopside 30/hba, duedenumdan alınanda 50/hba üstünde eozinofil sayısı tanıyı destekler. Eozinofili ile giden diğer besin alerjisine bağlı mide bağırsak problemlerinden farklı yönleri; genelde yetişkin yaşta görülen, kusma ve karın ağrısı, karında şişkinliğin ön planda olduğu, diyetten fayda sağlandığı ve endoskopi ile teşhiskonulan besin alerjisi tablosudur. Ayrıcı tanıda kronik granulomatoz hastalıklar, vaskülitler, Hiper IgE sendromu, idyopatik hipereozinofilik sendrom gibi hastalıklar düşünülmelidir.

Yorum Ekle
Open chat