Göğüs hastalıkları uzmanları çocuk alerji uzmanları değildir. Çocuk alerji uzmanları yeni adı ile çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanları doğumdan 18 yaşına kadar olan çocuklara bakmaktadır. Astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjileri, ilaç alerjileri, böcek alerjileri ve herediter anjiyoödem gibi alerjik hastalıklar konusunda özel eğitim almışlardır. Bu eğitimleri sonunda da çocuk alerji uzmanlık diploması alan aynı zamanda da çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan uzmanlardır. Bu nedenle de doğumdan 18 yaşına kadar olan çocuklar da görülen astım ve alerjik hastalıklar konusunda teşhis ve tedavinin göğüs hastalıkları uzmanları tarafından değil çocuk alerji uzmanlarınca planlanması alerji aşısı gerekecekse de çocuk alerji uzmanlarınca planlanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yorum Ekle
Open chat