Antiviral tedavinin erken başlanmasında fayda vardır. Gribi ağır geçen çocuklar, özellikle hastaneye yatması gereken çocuklar, ciddi komplikasyon bakımından yüksek riskli olanların kullanmasında fayda vardır. Sağlıklı olan bir çok kişi antiviral tedavi alamdan gribi atlatabilmektedir. Sonuç olarak gribi ağır geçiren ve ağır geçirme riski olan çocuklara antiviral tedavinin başlanmasında fayda vardır.

Yorum Ekle
Open chat