Çocuk alerji uzmanı doğumdan 18 yaşına kadar olan çocuklarda görülen astım, alerjik nezle, egzama, ürtiker, kurdeşen, ilaç alerjileri, arı alerjileri, böcek alerjileri, herediter anjioödem gibi alerjik hastalıkların tümü konusunda eğitim almış ve bu eğitimlerinin sonucunda da çocuk alerji uzmanı diploması almaya hak kazanmış, aynı zamanda Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan doktorlardır.

Bilinmelidir ki çocuklarda alerjik hastalıklar birlikte olmaya eğilimlidir. Örneğin astım olan çocukların %40-50’sinde aynı zamanda alerjik nezle de vardır. Eğer astımı başka uzmana, alerjik nezleyi başka uzmana götürülecek olursa bu takip açısından biraz sıkıntı yaratabilir. Astım ve alerjik nezlesi olanlarda egzama da birlikte olabilir. İşte tüm bu alerjik hastalıklar konusunda hepsine birden hakim olan bu konuda eğitim olan uzmanlar çocuk alerji uzmanlarıdır.

Neden Çocuk Alerji Uzmanı?

Çocuklarda bir alerjik hastalık varsa çocuk alerji uzmanınca takip edilmesinde fayda vardır. Bir egzama gelişir, egzamadan sonra ilerde astım ve alerjik nezlenin gelişip gelişmediği konusunda da deneyim sahibi olanlar yine çocuk alerji uzmanlarıdır.

Çocuklarda alerji testinin yapılması, alerji testinin sonucuna göre teşhisin konulması, teşhise göre alerji aşılarının yapılıp yapılmayacağının kararını uzmanlar vermelidir. Alerji aşılarının hangi alerjenlerden oluşması gerektiği konusunda deneyim sahibi ve eğitim almış uzmanlar çocuk alerji uzmanlarıdır. Bu sebepten dolayı doğru teşhis ve uygun bir izlenimin yapılabilmesi için, uygun bir tedavinin uygulanabilmesi için bu tür alerjisi olan çocukların çocuk alerji uzmanları tarafından izlenmesi gerekir.

Çocuklarınızda alerjik bir hastalık varsa çocuk alerji uzmanına gidilmesinde fayda vardır.

Yorum Ekle
Open chat